fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ons onderwijs

Ieder op eigen niveau

In ons onderwijs gaan we uit van verschillen waarbij ieder kind zich binnen de grenzen van deze ‘leer- en gedragslijn’ op eigen niveau kan ontwikkelen. 
Wij bieden differentiatie bij instructie, verwerking, belangstelling en tempo. 
Aan kinderen die moeite hebben met de basisstof bieden wij extra zorg en kinderen die meer aankunnen dan de basisstof leren op hun eigen niveau.

De leerstof is per jaargroep georganiseerd. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. Dit betekent echter niet dat alle kinderen de leerstof
op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo verwerken. In elke jaargroep worden de vakken op meerdere niveaus aangeboden. De leerkracht stemt het onderwijs zo optimaal mogelijk af op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van een kind. Zo houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen en met hun talenten. 

Door ons onderwijs adaptief te organiseren, kunnen we differentiatie aanbrengen: het ene kind krijgt voor een bepaald vak meer tijd, instructie en hulp van de leerkracht dan het andere kind. We organiseren dit in de klas door:

 • de nadruk op het leren door spelen in de eerste twee leerjaren;
 • het gebruik van de kleine kring en instructietafel voor verlengde instructie
  aan kleinere groepen kinderen die moeite hebben met een (onderdeel van een) vak;
 • kinderen die heel goed zijn in een vak slechts een klein deel van de uitleg te laten volgen, waarna ze in hoog tempo door de gewone stof gaan, om vervolgens in hun verrijkingsstof te gaan werken; 
 • ruimte te maken tijdens de lessen voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij een vak. Door hen individueel te begeleiden, trekken we hen indien mogelijk weer naar een hoger niveau.

Naast de cognitieve ontwikkeling is ook de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind van belang. Dit stimuleren wij door: 

 • de vakken niet alleen cognitief aan te bieden en te verwerken, maar ook in spelvorm, door gesprekken, muziek, tekenen, handvaardigheid etc.;
 • toepassing van de TechniekTorens, een zeer praktische techniekleerlijn in de school. De kinderen leren door samenwerken, bouwen, ontdekken, experimenteren en zien wat ze doen;
 • het organiseren van de Regenboogblokken: creatieve workshops voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8. In blokken van twee weken achter elkaar mixen we de groepen 3 t/m 8 om workshops rondom een thema te volgen; 
 • de goede sfeer in de school als basis voor prettig leren. Door samenwerkopdrachten, aandacht voor elkaar tijdens kringgesprekken en de aandacht voor normen en waarden ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten; 
 • Engels voor alle kinderen vanaf groep 1; 
 • muziekles voor alle kinderen van een vakleerkracht muziek en het gebruik van muziekinstrumenten ruim te stimuleren. 

Door middel van landelijk genormeerde toetsing meten wij de ontwikkeling van de kinderen. Onze zorgstructuur, zoals deze de afgelopen jaren is ontwikkeld, wordt waar nodig aangepast op de ontwikkelingen van Passend Onderwijs om zo optimaal in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan in onze schoolgids.