fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR - geleding

Dagelijks bestuur: Marieke Ampt-de Jong (voorzitter), Esther Hartenberg (secretaris) en Sandra Zwijgers (penningmeester). 

De overige leden zijn: 

  • Wendy van der Griend-Kooloos
  • Marjolein Groenenberg-Boon
  • Marjolein Holster-de Vlieger
  • Patricia Hooijmeijer-Pierneef
  • Esther de Leeuw-Schilperoord
  • Suzanne Pierneef-Sterrenberg
  • Leon Taal
  • Salomé Vieira Leite
  • Claudia de Wit-Maas

Namens het team: Marienke Bijkerk-Saarloos en Danja de Jong-Stierman

Het e-mailadres van de Ouderraad is or.regenboog@csgdewaard.nl