fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Groep 7 heeft 15 kinderen. De leerkracht is meester Ben. Op woensdag en donderdag zit de groep in combi met groep 8.

We gaan dit jaar veel leuke dingen doen en heel veel nieuwe dingen leren. Zo zullen we bij spelling, rekenen en taal een flinke aanvulling gaan doen op de basiskennis van de kinderen. Denk aan staartdelingen, werken met grote getallen, breuken en kommagetallen. Uiteraard houden we daarbij rekening met niveauverschillen. We werken met Snappet. 
Dit jaar zijn we gestart met TopOntdekkers, een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. In deze nieuwe methode worden deze vakken gecombineerd en krijgen de kinderen opdrachten om zelf de informatie te gaan ontdekken. Ze maken lapbooks, presentaties, muurkranten etc. De leerkracht is meer een coach die stimuleert tot leren, dan een boodschapper. De eerste resultaten zijn erg leuk.
De kinderen werken met Lef-werk, een weektaak waarin met behulp van verschillende opdrachten op het niveau van het kind verder wordt gewerkt aan de doelen. 
Op woensdag hebben we gym of muziek. De vrijdag gymles wordt gegeven door een gymleerkracht.