fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Groep 7 heeft 16 kinderen. De leerkrachten van deze groep zijn Juf Debora Goeree (maandag en dinsdag) en meester Ben Reeders (woensdag t/m vrijdag).
Op woensdag t/m vrijdag worden de groepen 7 en 8 samengevoegd.

Wij starten de dag met het bijbelverhaal, gebed en zingen ( o.a. Meester Richard) en het doornemen van de dag, maar ook met gebeurtenissen ( privé of uit het nieuws)
waar we met elkaar over willen praten. Daarna gaan we aan de slag met technisch lezen (methode Flits), rekenen met de methode Wereld in getallen 5 en taal en spelling
(methode Taal Actief). De rekenen, taal en spelling methodes zijn geheel digitaal.Op dinsdagmiddag en vrijdag gymmen wij. 

In de middag komen de andere vakken terug, zoals de zaakvakken, Engels, handvaardigheid en ICT-vaardigheden. De afsluiting van de dag is ook altijd in de vorm van
een gebed.

De leerlingen krijgen in groep 7 huiswerk mee. Iedere week is dit één opgave maakwerk. Wanneer een hoofdstuk bij één van de vakken ten einde is, zal er ook leerwerk
mee naar huis worden gegeven.