fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Groep 7 heeft 17 kinderen. De leerkracht op woensdag en donderdag is meester Ben Reeders, waarbij de kinderen in de combinatiegroep zitten. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Jet Overvoorde voor de groep. 

Wij starten de dag met het Bijbelverhaal, automatiseren en het doornemen van de dag. Ook praten we met elkaar over gebeurtenissen uit het nieuws, maar ook over privé gebeurtenissen. Daarna gaan we aan het slag met technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling. Dit doen wij aan de hand van de adaptieve lesmethode ‘Snappet’. Ieder kind werkt aan zijn of haar gestelde doelen van die week. Deze doelen bereiken we niet alleen door gebruik te maken van de methodes, maar ook door coöperatieve werkvormen en het inzetten van bewegend leren. 

Dit jaar gaan we naast nieuwe dingen leren ook allerlei leuke dingen beleven:

 • iedere week 2 keer gymmen; op dinsdag en vrijdag
 • leren over Europa, de landen, de topografie, ons eigen lichaam en de geschiedenis
 • mooie Bijbelverhalen horen 
 • 17 verjaardagen vieren en een juffen-en meesterdag 
 • de Kinderboekenweek
 • Sinterklaas 
 • een mooie Kerstviering en Kerstfeest 
 • een excursie naar Hoeksche Waards Landschap
 • het verkeersexamen
 • leren over social media en ICT-vaardigheden
 • muzieklessen van juf Marieke 
 • learning English words and phrases. 

Dit is nog maar een kleine greep uit wat we gaan doen. 

De leerlingen krijgen in groep 7 huiswerk mee. Iedere week is dit één opgave maakwerk. Wanneer een hoofdstuk bij één van de vakken ten einde is, zal er ook leerwerk mee naar huis worden gegeven.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn en prettig voelt op school. Dit doen wij door de methode Kwink te gebruiken. Het sluit aan bij onze belevingswereld en is erg leuk. Ook stellen wij gezamenlijk doelen op, zodat we ons nog fijner voel in de klas en beter kunnen werken.