fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Groep 7 heeft 17 kinderen. De leerkrachten van deze groep zijn Meester Rob de Groot (maandag en vrijdag) en meester Jeroen Sturrus (dinsdag t/m vrijdag).
Op maandag en vrijdag worden de groepen 7 en 8 samengevoegd. Op vrijdag wisselen meester Rob en meester Jeroen elkaar af.

Dit jaar werken wij met de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen 5. Deze methode is geheel digitaal en adaptief op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Dit jaar gaan de leerlingen ook dieper op de leerstof van de zaakvakken in dan andere jaren. 

De lesdag begint altijd met een gebed en het doornemen van het lesprogramma. Hierna volgt een gesprek over geloof aan de hand van een verhaal uit de methode
Kind op maandag. Verder staan in de ochtend de hoofdvakken centraal, namelijk rekenen, taal, spelling en lezen. 

In de middag komen de andere vakken terug, zoals de zaakvakken, Engels, handvaardigheid en ICT-vaardigheden. De afsluiting van de dag is ook altijd in de vorm van
een gebed.

De leerlingen krijgen in groep 7 huiswerk mee. Iedere week is dit één opgave maakwerk. Wanneer een hoofdstuk bij één van de vakken ten einde is, zal ook leerwerk
mee naar huis worden gegeven. Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs waar de leerlingen ook met huiswerk om moeten leren gaan.