fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 1/2A

We zijn dit schooljaar begonnen met 24 kinderen. Het is een gezellige diverse groep. Door het jaar heen komen er nog kinderen bij die 4 jaar worden. Deze kinderen worden verdeeld over de twee kleutergroepen op onze school. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Annemarie voor onze groep en op donderdag juf Tineke. We werken met wisselende thema’s die de kinderen aanspreken.

De deur gaat om 8.20 uur open en we beginnen met de les om 8.30 uur. Aan het begin van de dag starten we met het werken/spelen aan de tafelgroepjes. Op deze manier is het afscheid nemen net iets makkelijker De aandacht van de kinderen gaat dan al gelijk naar het (leer) spelletje op de tafel. Na ongeveer 15 minuutjes spelen aan de tafel gaan we in de kring zitten en beginnen we de dag met zingen/bidden/een verhaal uit de Bijbel en het bekijken van de dag/datum en het dagschema. Sinds vorig schooljaar hebben we een continurooster: de kinderen eten met elkaar op school in hun eigen groep.

Daarna gaan we óf eerst buiten spelen óf binnen werken en spelen. Buiten kunnen de kinderen heerlijk met de karren, steppen en fietsjes spelen, of in de natuurhoek en anders werken in de moestuin.De zandbak gaat open als het mooi weer is, in het voorjaar en de zomer. En mocht het regenen, dan kunnen we leuke spelletjes doen in het speellokaal in school.

Dan is het tijd om te eten en drinken. Ondertussen leest de juf een boek voor en kijken we een educatief filmpje dat bij het thema hoort.

In de (kleine) kring of aan de tafelgroepjes krijgen de kinderen instructielessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een taal-/rekenactiviteit, sociale vormingsles of een Engelse les. Dit alles wordt op een speelse manier aangeboden en vaak in combinatie met het gebruik van het digibord.

Het spelen en werken binnen de groep wordt afgewisseld met een activiteit van het kiesbord (het aanbod hierop wisselt regelmatig), het spelen in de (thema)hoeken, het werken uit de kasten met leermaterialen en spellen en tot slot soms een verplichte opdracht/activiteit met de juf. Vanaf januari werken de kinderen uit groep 2 (en de kinderen uit groep 1 die dit willen/kunnen) ook met een weektaak.

Op vrijdagochtend  gaan de kinderen gymmen. Om de  week komt juf Marieken ons op woensdagochtend muziekles geven. Ook gaan we elke 3 weken naar de bieb om een boek te lenen (bij aangepaste corona maatregelen halen de juffen eens in de 6 weken nieuwe boeken).

Met de verkeerslessen oefenen we op het plein of rond de school. Onze school is in het bezit van het "School op Seef" certificaat. Verder krijgen de kinderen ook iedere week computerles, gegeven door hulpouders of bovenbouw leerlingen. Boven op het lesplein staan de Techniek Torens waaruit de kinderen ook heel regelmatig techniekles krijgen. Een paar keer per jaar werken we met alle kinderen van de school aan eenzelfde project.

Kortom: een leuk en leerzaam aanbod!