fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Groep 6 heeft 16 kinderen: 4 jongens en 12 meisjes. Op maandag, dinsdag en vrijdag hebben de kinderen les van juf Hannah Oliver. Zij vervangt
juf Ineke Korteweg tijdens haar zwangerschapsverlof. Op woensdag en donderdag zitten de kinderen van groep 6 bij de kinderen van groep 5.
Zij krijgen dan samen les van meester Ben Reeders. 

Dit jaar werken we met de rekenmethode Wereld in getallen 5. Deze methode is digitaal en adaptief op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Verder
staat dit jaar ook taal en spelling weer op het programma. Daarnaast hebben we elke week aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De sociaal-emotionele
ontwikkeling is erg belangrijk in de groep. Hier werken we dan ook regelmatig op verschillende manieren aan. Op woensdag en vrijdag hebben we gym.
Eén keer in de twee weken hebben we op woensdag muziekles van juf Marieke.