fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Groep 6 heeft 14 kinderen. Op maandag en dinsdag zitten we alleen met groep 6 in de klas, op woensdag tot en met vrijdag zitten we gecombineerd met groep 5. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen les van juf Ineke Korteweg. Op woensdag krijgen de kinderen les van juf Arianne Kuijper.
 
In groep 6 leren de kinderen heel veel: godsdienst, sociale vaardigheden, rekenen, taal spelling, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, crea, digitale vaardigheden, verkeer, gym en Engels. Het komt allemaal aan bod!
 
De kinderen zitten al in de bovenbouw, dus ook zelfstandigheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijk. Maar boven alles is het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen en goed leren samenwerken. Want als je genoeg zelfvertrouwen hebt en goed kunt samenwerken, dan kun je heel veel leren!
 
Op maandag en dinsdag profiteren de kinderen van de kleine groep. Er is dan nog meer ruimte voor extra instructies, maar zeker ook voor extra leuke werkvormen die net iets makkelijker gaan in een kleine groep. Zoals coöperatieve werkvormen en bewegend leren activiteiten. Deze worden ingezet voor de groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling, maar zeker ook om te zorgen dat kinderen zich de leerstof eigen maken. Want dat laatste gaat vaak nog beter als je er actief mee bezig bent! En dat zijn ze graag: Actief!