fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Groep 6 heeft 16 kinderen: 4 jongens en 12 meisjes. Op maandag, dinsdag en vrijdag hebben de kinderen les van juf Ineke Korteweg. Op woensdag en donderdag zitten de kinderen van groep 6 bij de kinderen van groep 5. Zij krijgen dan samen les van meester Ben Reeders. 

In groep 6 leren de kinderen heel veel: godsdienst, sociale vaardigheden, rekenen, taal spelling, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, crea, digitale vaardigheden, verkeer, gym en Engels. Het komt allemaal aan bod! 
De kinderen zitten al in de bovenbouw, dus ook zelfstandigheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijk. Maar boven alles is het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen en goed leren samen werken. Want als je genoeg zelfvertrouwen hebt en goed kunt samenwerken, dan kun je heel veel leren! 
Op de dagen dat de kinderen bij juf Ineke zijn, profiteren ze van de kleine groep. Er is dan nog meer ruimte voor extra instructies, maar zeker ook voor extra leuke werkvormen die net iets makkelijker gaan in een kleine groep. Zoals coöperatieve werkvormen en bewegend leren activiteiten. Deze worden ingezet voor de groepsvorming, maar zeker ook om te zorgen dat kinderen zich de leerstof eigen maken. Want dat laatste gaat vaak nog beter als je er actief mee bezig bent! En dat zijn we graag: Actief!