fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit voor schooltijd telefonisch door te geven. Uiteraard kan de boodschap ook schriftelijk aan een broertje of zusje
worden meegegeven. Door een dergelijk berichtje wordt onzekerheid en bezorgdheid bij de leerkrachten weggenomen.
Om te voorkomen dat wij denken dat uw kind nog ziek is terwijl u ervan uitgaat dat het veilig op school zit, verzoeken we u vriendelijk ook even door te geven
wanneer uw kind weer beter is.