fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

In 2021 is in een enquête door ruim 80% van de ouders gekozen voor een semi-continurooster. De dagelijkse organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van een team van overblijfouders dat elke maandag, dinsdag en donderdag klaar staat om met uw kind(eren) een lunch moment te houden. De kinderen eten 20 minuten in de klas en spelen daarvoor of daarna 20 minuten buiten. Het is niet verplicht om op school te eten, maar we verwachten de kinderen natuurlijk wel op tijd terug op school. 

Voor de tussenschoolse wordt een bijdrage gevraagd die in overleg met de MR wordt vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 is dat € 50,00. Met deze bijdrage betalen wij onze TSO-ouders en worden er materialen voor het schoolplein gekocht. Wanneer uw kind tussentijds instroomt op onze school wordt het resterende deel van het schooljaar in rekening gebracht.