fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag eet uw kind op school. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 85,00 per schooljaar per kind. Hiermee betalen wij onze TSO-ouders en worden er materialen voor het schoolplein gekocht. Wanneer uw kind tussentijds instroomt op onze school wordt het bedrag naar rato verrekend.