fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag eet uw kind op school. Wij vragen hiervoor een bijdrage die in overleg met OR en MR wordt vastgesteld. Met deze bijdrage betalen wij onze TSO-ouders en worden er materialen voor het schoolplein gekocht. Wanneer uw kind tussentijds instroomt op onze school wordt het resterende deel van het schooljaar in rekening gebracht.