fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Op onze school is er voor alle kinderen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Tijdens het overblijven is er altijd een ouder aanwezig. Ook nadat de kinderen gegeten hebben, zal deze ouder toezicht houden. De kosten voor het overblijven zijn € 1,50 per kind per keer. Bij betaling vooruit (voor een jaar of een half jaar)
is er een kortingsregeling van toepassing. Kinderen die regelmatig overblijven en een keer bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten, moeten een briefje van thuis meenemen zodat de overblijfouders weten dat het kind niet op school eet.