fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij u om een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het Sinterklaascadeautje, de Kerst- en Paasviering en het Zomerfeest. De vrijwillige ouderbijdrage is € 30,00 per jaar
en € 15,00 voor een kind dat na 1 januari op school komt. Het IBAN nummer van de Ouderraad is NL79 RABO 0160 2010 20 t.n.v. St. Ouderbijdragen.