fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij u om een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het Sinterklaascadeautje, de Kerst- en Paasviering en het Zomerfeest. Ook wordt er een deel van het schoolreisje en het schoolkamp van betaald. De vrijwillige ouderbijdrage is € 30,00 per jaar en € 20,00 voor een kind dat na 1 januari op school komt. Voor kinderen die na Pasen op school komen, wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd.
Het IBAN nummer van de Ouderraad is NL79 RABO 0160 2010 20 t.n.v. St. Ouderbijdragen.