fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij u om een ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden o.a. het Sinterklaascadeautje, de Kerst- en Paasviering, een deel van het schoolreisje
en het kamp voor groep 8 en de activiteitendag betaald. De ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Als een kind na 1 januari op school komt,
is de ouderbijdrage voor het restant van dat schooljaar € 20,00. Kinderen die na Pasen op school komen, hoeven voor dat schooljaar geen ouderbijdrage te betalen.
Het IBAN nummer van de Ouderraad is NL79 RABO 0160 2010 20 t.n.v. St. Ouderbijdragen.