fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij u om een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wordt gebruikt voor het Sinterklaascadeautje, de Kerst- en Paasviering en het Zomerfeest.
Ook wordt er een deel van het schoolreisje en het kamp in groep 8 van betaald. De ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Als een kind na 1 januari 
op school komt, is de ouderbijdrage voor het restant van dat schooljaar € 20,00. Voor kinderen die na Pasen op school komen, wordt voor dat schooljaar geen bijdrage
meer gevraagd. 
Het IBAN nummer van de Ouderraad is NL79 RABO 0160 2010 20 t.n.v. St. Ouderbijdragen.  

 

Bijdrage tussenschoolse opvang
Op maandag, dinsdag en donderdag eet uw kind op school. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 85,00 per schooljaar per kind. Met deze gelden financieren wij de
overblijfouders. Wanneer uw kind tussentijds instroomt op onze school wordt het bedrag naar rato verrekend.