fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR - algemeen

Ouders kunnen inspraak uitoefenen binnen de school via de Medezeggenschapsraad. Deze raad is de schakel tussen ouders en schoolbestuur. Er zijn twee geledingen binnen de raad. Eén vertegenwoordigt het onderwijzend personeel en wordt door en uit het onderwijzend personeel gekozen. De andere geleding, de oudergeleding, wordt gekozen door en uit de ouders. 

U kunt met allerlei vragen bij een MR-lid terecht, maar u kunt ook zelf een MR-vergadering bezoeken. Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl.
Wanneer u een MR-vergadering wil bezoeken, laat dit ons vooraf weten. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:  

  • dinsdag 3 oktober 2023
  • donderdag 30 november 2023
  • donderdag 15 februari 2024
  • donderdag 18 april 2024
  • donderdag 11 juni 2024