fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR - algemeen

Ouders kunnen inspraak uitoefenen binnen de school via de Medezeggenschapsraad. Deze raad is de schakel tussen ouders en schoolbestuur. Er zijn twee geledingen binnen de raad. Eén vertegenwoordigt het onderwijzend personeel en wordt door en uit het onderwijzend personeel gekozen. De andere geleding, de oudergeleding, wordt gekozen door en uit de ouders. 

U kunt met allerlei vragen bij een MR-lid terecht, maar u kunt ook zelf een MR-vergadering bezoeken. Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl.
Wanneer u een MR-vergadering wil bezoeken, laat dit ons vooraf weten.  De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:  

  • dinsdag 11 oktober 2022
  • donderdag 8 december 2022
  • donderdag 16 februari 2023
  • dinsdag 18 april 2023
  • donderdag 8 juni 2023