fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR - algemeen

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Zij worden ondersteund door een aantal OR sidekicks. Namens het team zijn er twee leerkrachten die deel uitmaken van de Ouderraad. 

De Ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om de te organiseren activiteiten, zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas,
te bespreken. Bij enkele activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders of grootouders. 
De activiteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten. Zij geven dan ook de nodige instructies.

De Ouderraad dient als intermediair tussen de ouders en de school. Het dagelijks bestuur (de voorzitter, secretaris en penningmeester) is de vraagbaak voor ouders. De leden van de Ouderraad zijn nauw betrokken bij de activiteiten op school en weten wat er speelt op school. Verder adviseert de Ouderraad in voorkomende gevallen aan de Medezeggenschapsraad (MR).

Het e-mailadres van de Ouderraad is or.regenboog@csgdewaard.nl