fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Buitenschoolse opvang

Voor opvang voor en na schooltijd heeft onze school afspraken gemaakt met BSO Zuid-Beijerland De Hitsert, gevestigd in OBS de Eendragt. 
Voor meer informatie: BSO de Hitsert