fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR - geleding

De oudergeleding van de MR wordt gevormd door Carolijn Bouman-Visser en Femke Weij-de Groot. 
De personeelsgeleding bestaat uit Ben Reeders (secretaris) en Tineke van der Jagt-van der Ham.
De directeur van de school, Mariëtte Smit, is adviserend lid van de MR.
Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl

Op verenigingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).