fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR - geleding

De oudergeleding van de MR wordt gevormd door Carolijn Bouman-Visser en Femke Weij-de Groot (voorzitter). 
De personeelsgeleding bestaat uit Mirjam Dekker-Gijlstra (secretaris) en Arianne Kuiper-Goudswaard.
De directeur van de school, Linda Kind-Heijstek, is adviserend lid van de MR.
Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl

Op verenigingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).