fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 5

Groep 5 heeft dit jaar 17 kinderen: 8 jongens en 11 meisjes.  De hele week hebben de kinderen meester Ben Reeders. Op woensdag en donderdag zitten
ook de leerlingen van groep 6 in deze groep. We zijn dan met 33 kinderen. Regelmatig hebben we ook ondersteuning van onze onderwijsassistente.

Op woensdag en vrijdag gaan we gymmen. Eén keer in de twee weken hebben we muziekles van juf Marieke.

Dit jaar gaan we veel leren op het gebied van taal, spelling en rekenen. Ook de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gaan we elke week tegen komen.
We duiken van de pre-historie tot aan de jaren 60 de geschiedenis in. Bij aardrijkskunde verkennen we allerlei thema's en zullen we Nederland beter leren kennen. 

Welke vakken en methodes hebben we? 

 • Godsdienst - Kind op Maandag
 • Technisch lezen - Flits
 • Rekenen - Wereld in getallen versie 5
 • Spelling en taal - Taal Actief 4
 • Begrijpend lezen - Leeslink
 • Schrijven - Pennenstreken blokschrift
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling - Kwink
 • Aardrijkskunde - Wijzer
 • Geschiedenis - Argus Clou
 • Natuur en techniek - Natuniek
 • Verkeer - Klaar over!