fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 5

Groep 5 heeft 17 kinderen. Groep 5 zit op 3 dagen van de week in een enkele groep. Juf Arianne is dan hun leerkracht (maandag t/m woensdag). Op donderdag en vrijdag zit groep 5 in combinatie met 4 of 6 met juf Lotte of juf Jet als leerkracht. 

Na het weekend hebben de kinderen veel te vertellen. We beginnen dan ook altijd op maandag met een gesprek over het weekend.
Op woensdag is er afwisselend gymnastiek of muziek en op vrijdag is er altijd gym. De crea les wordt op donderdagmiddag gegeven.
De zaakvakken komen allemaal aan bod in de nieuwe methode van TopOntdekkers. Leren samenwerken is hierbij erg belangrijk.

Groep 5 is best een grote overgang voor kinderen, omdat ze voor het eerst veel vakken op hun chromebook maken. De eerste dagen is het vaak nog wennen en vergt het inloggen veel tijd, maar kinderen leren snel! We werken op de computer met het programma Snappet. In dit programma zitten onder andere rekenen, taal, spelling en technisch lezen. De opdrachten worden digitaal gemaakt. De meeste kinderen vinden dat heel plezierig werken. We zorgen er wel voor dat ze - naast alleen maar digitaal bezig zijn - ook nog op papier kunnen werken. Bewerkingen bij rekenen worden uitgevoerd in een rekenschrift of op hun wisbordje. Dat wisbordje wordt ook in veel andere situaties gebruikt.

Door de inzet van coöperatieve werkvormen en bewegend leren wordt leren nog leuker en onthouden de kinderen de leerdoelen beter.
Verder komen ook de vakken schrijven, Engels, Kwink (sociaal emotionele vorming) en begrijpend lezen aan bod. 

We gaan er met elkaar een fijn en leerzaam jaar van maken!