fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Als een kind ontwikkelingsproblemen heeft, kan het nodig zijn dat er hulp wordt ingeschakeld voor dieper en breder onderzoek. We maken dan gebruik van specialisten binnen en buiten school voor zowel leerling als leerkracht. Rechtstreeks aan onze school verbonden zijn:

  • Logopediepraktijk Spreekvaart: Valerie Jacobs en Roos Biesheuvel. Op onze school is twee dagen in de week Logopedie-praktijk Spreekvaart aanwezig. Onze school werkt intensief met logopedie samen. Zij bieden individuele leerlingen ondersteuning op het gebied van spraak- en taalproblemen. Daarnaast worden zij ook geconsulteerd op andere vakgebieden zoals geheugen, rekenen etc. Zij kunnen op onze school ook vergoede dyslexiezorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie aanbieden. 
  • Schoolmaatschappelijk Werk: Solé van Leenen. 
  • Orthopedagoog: Yanick Heijnders. 

Daarnaast werken we - indien nodig - samen met (vak)specialisten vanuit het Samenwerkingsverband, een psycholoog, optometrist, schoolverpleegkundige etc. 

Altijd is het doel om samen nog gerichter op zoek te gaan naar een oplossing om het kind op school beter te kunnen begeleiden.

In ons Schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe wij de samenwerking met externe hebben vormgegeven.