fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School app

Aan deze website wordt ook een app gekoppeld die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore. U zoekt op CSG De Waard. Op de app ontvangt u push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de communicatie met u als ouders. De bedoeling is dat u daar steeds het laatste nieuws over De Regenboog kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kind zijn.

De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s. 

Aan het begin van het schooljaar of bij inschrijving ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven op de toestemmingsverklaring.