fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School app

Aan deze website wordt ook een app gekoppeld die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore (zoeken op CSG De Waard). Op de app ontvangt u push berichten als er nieuws is. Met deze app en onze website hebben we een slag gemaakt in de communicatie met u als ouders. U vindt daar steeds het laatste nieuws over De Regenboog. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kind zijn.

De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s. 

In de eerste schoolweek van uw kind ontvangt u een brief waarin we u toestemming vragen voor het plaatsen van foto’s op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website, app of Facebookpagina Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven op de toestemmingsverklaring.