fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School app

Wij werken met de Parro app. Deze is gekoppeld aan ons leerlingadministratieprogramma ParnasSys. Parro is een communicatiemiddel dat het contact tussen school en thuis op een snelle, eenvoudige en veilige manier mogelijk maakt. De app is te gebruiken op een smartphone, tablet of computer.

De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s. 

In de eerste schoolweek van uw kind ontvangt u een brief waarin we u toestemming vragen voor het plaatsen van foto’s op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website, app of Facebookpagina Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven op de toestemmingsverklaring.