fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

We werken met een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op school eten. Verder hanteren we inlooptijden: de eerste bel gaat om 8.20 uur en de tweede om 8.30 uur. Dan beginnen de lessen. 

De volgende schooltijden gelden voor onze school: 

maandag 8.30 - 14.45 uur
dinsdag 8.30 - 14.45 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur
donderdag 8.30 - 14.45 uur
vrijdag 8.30 - 12.30 uur