fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

We werken met inlooptijden, wat inhoudt dat we om 8.35 uur beginnen. De deur gaat om 8.25 uur open en dan mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten zijn dan in de groep aanwezig. De inlooptijd zorgt voor een rustigere begin van de dag. Om 8.35 uur kan er direct met de les worden gestart. 

De volgende schooltijden gelden voor onze school: 

maandag 8.35 - 12.15 uur 13.15 - 15.15 uur
dinsdag 8.35 - 12.15 uur 13.15 - 15.15 uur
woensdag 8.35 - 12.30 uur  
donderdag 8.35 - 12.15 uur 13.15 - 15.15 uur
vrijdag 8.35 - 12.30 uur