fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat wij de kinderen vanaf die leeftijd elke dag op school verwachten. Kinderen tussen de 4 en 5 jaar gaan in principe ook iedere dag naar school, maar we begrijpen dat het schoolgaande leven vooral in het begin soms erg intensief is. Zij mogen af en toe een dagje thuis blijven. Wilt u dit tijdig aan de leerkracht doorgeven?

Verlof (vrije dagen buiten de vakanties om) wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. De criteria vindt u in het PDF bestand.  
Wilt u verlof aanvragen, dan u kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen, minimaal 6 weken voor de gewenste verlofdatum. 

Verlofaanvraag

Reden van verlof

Heeft uw kind al eerder (bijzonder) verlof gekregen dit schooljaar?

* Velden met zijn verplicht