fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 8

Groep 8 bestaat dit jaar uit 16 kinderen. De leerkracht is Ben Reeders (maandag t/m vrijdag). Op woensdag en donderdag werkt groep 8 in combinatie met groep 7.

Belangrijk in groep 8 is dat de kinderen een prettige tijd hebben met elkaar, maar er moet ook serieus gewerkt worden. In de eerste periode wordt toegewerkt naar de toetsen die uitwijzen naar welke vervolgschool de kinderen straks kunnen.

In de startgesprekken stellen we doelen met de kinderen en kijken we naar de verwachtingen; daar werken we hard aan. Van de kinderen wordt een serieuze houding verwacht, maar er is tussendoor genoeg ruimte voor lol en samenwerken. We werken met een aantal digitale methodes en met chromebooks. Dit jaar verwerken we de lessen met Snappet, een adaptief programma voor zowel lezen, rekenen, spelling en taal. We hopen op deze manier de kinderen nog meer op hun eigen niveau te kunnen helpen en inzicht te geven in hun leerdoelen.

In groep 8 leren we de kinderen omgaan met social-media, computergebruik en programmeren. Door middel van opdrachten leren ze de wereld om zich heen kennen.

Op dinsdag en vrijdag hebben we gym, op dinsdag met de eigen leerkracht en op vrijdag met onze gymdocent meester Rob. Op woensdag hebben we om de week muziekles van juf Marieke. Zij is inmiddels een bekend gezicht op onze school. 

Verder maken we kennis met de verschillende VO-scholen door lessen bij te wonen, tijdens voorlichtingen en door andere activiteiten. 

In het tweede deel van het schooljaar staan er nog tal van leuke zaken op het programma. Zo hebben we dan een les van het Hoeksche Waards Landschap, het verkeersexamen in Piershil, het schoolkamp en de eindmusical. Kortom: we hopen met elkaar op een leuke en leerzame tijd en een prettige afsluiting van de basisschoolperiode van de kinderen.