fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 8

Groep 8 bestaat dit jaar uit 17 kinderen. De leerkrachten zijn meester Rob de Groot (maandag t/m donderdag) en meester Jeroen Sturrus.

Belangrijk in groep 8 is dat de kinderen een prettige tijd met elkaar hebben. Maar er moet ook serieus gewerkt worden, zeker in de eerste periode waarin er
toegewerkt wordt naar de toetsen die uitwijzen naar welke vervolgschool de kinderen straks kunnen.

Natuurlijk staan ook de creatieve vakken op het programma en hebben we ook de nodige lessen die gegeven worden door mensen van buitenaf. Zo komt er
dit jaar een ex basketbal speler van het Nederlands team een les geven en ook een wethouden komt op bezoek in het kader van de week van het respect.

In het tweede deel van het schooljaar staan er nog tal van leuke zaken op het programma. Zo hebben we dan een les van het Hoeksche Waards landschap,
het verkeersexamen in Piershil, het schoolkamp en de eindmusical. Kortom we hopen met elkaar een leuke en leerzame tijd te hebben.