fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wat te doen bij klachten?

Als een leerling of medewerker klachten heeft die bij COVID-19 passen, dan gelden de volgende regels:

  • de leerling of medewerker blijft thuis;
  • de leerling of medewerker doet een zelftest.

Is de testuitslag van de zelftest of GGD test positief? Dan gaat de leerling of medewerker in isolatie voor maximaal 10 dagen vanaf de datum van het ontstaan van de klachten. Hij/zij mag eerder uit isolatie wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én het minimaal 5 dagen geleden is dat de klachten begonnen zijn.

Is de persoon positief getest zonder klachten? Dan gaat de leerling of medewerker 5 dagen in isolatie, geteld vanaf de testdatum. Krijgt hij/zij tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gaat er een nieuwe isolatieperiode in en telt het aantal dagen vanaf de datum dat de klachten begonnen zijn.

Bij een negatieve uitslag mag de leerling of medewerker naar school.

Wat is het verder het beleid bij klachten bij kinderen van 4 t/m 12 jaar?
Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuis blijven als zij: klachten hebben, passend bij corona. Ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten, blijven ze thuis, tenzij ze een negatieve testuitslag hebben.

Is er sprake van bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid, dan mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de kinderopvang en school.

Wat zijn de test adviezen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar?
De concrete adviezen voor het testen van deze doelgroep zijn te vinden op de website van het RIVM of de beslisboom van BOinK. Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten, passend bij COVID-19, kunnen getest worden. Hiervoor kan een zelftest worden gebruikt.
In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 4 t/m 12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

  • Het kind heeft (milde) klachten die passen bij COVID-19. Indien de klachten aanhouden bij een negatieve test, dan dient de (zelf)test de volgende dag herhaald te worden.
  • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en heeft contact gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact).

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet wordt getest?
Een kind met klachten passend bij COVID-19 dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten mag het kind 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen weer naar de kinderopvang of school. 

Met behulp van de beslisboom kunt u bepalen of uw kind naar school mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot er een antwoord is.