fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3

Groep 3 heeft 19 kinderen. De leerkrachten van deze groep zijn juf Wilma Hakkoer (maandag t/m donderdag) en juf Carla Bolder (vrijdag). 
Op woensdag en vrijdag worden de groepen 3 en 4 samengevoegd. 

Groep 3 zit dit jaar weer beneden, dichtbij bij de kleuterklas en dat is fijn voor de kinderen. Ze zien hun vriendjes op de gang en voelen zich heel groot,
want zij zitten in groep 3.

De kinderen leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Een methode die differentiatie aanbiedt, want de meeste kinderen kennen al heel veel letters.
De basisgroep werkt met het maanmateriaal. De kinderen die al vlot kunnen lezen, werken met het zonmateriaal en de kinderen die herhaling nodig hebben,
werken met het stermateriaal.

Dit jaar leren de kinderen rekenen met de allernieuwste methode van Wereld in Getallen. De kinderen werken met concreet materiaal om goed inzicht te
krijgen 
in de rekenbegrippen.

Schrijven doen we dit jaar ook heel eigentijds met het blokschrift. Voor de kinderen veel makkelijker, omdat ze deze lettervorm ook in de leesboekjes zien.

Naast dit alles spelen we nog veel in groep 3, want al spelend leer je van alles. Eén van de dingen die wij belangrijk vinden is samenwerken en dat is een
21e eeuwsevaardigheid. 
U merkt het, zo jong als de kinderen nog zijn, we bereiden ze voor op hun toekomst!