fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3

Groep 3 heeft 23 kinderen. De leerkrachten zijn juf Anne Floor Laurens, juf Mirjam Dekker en juf Marienke Bijkerk (zwangerschapsverlof). 

Op maandag beginnen we altijd met een startgesprek. De kinderen mogen dan vertellen wat ze het weekend beleefd hebben. De andere dagen starten we met een bijbelverhaal uit Kind op Maandag. We zingen samen liedjes, praten na over het verhaal en gaan af en toe aan de slag met een verwerkingsopdracht. 

De vakken rekenen, lezen, spelling en schrijven komen elke dag aan bod. Deze vakken doen we 's morgens. Door coöperatieve werkvormen en bewegend leren activiteiten gaan we de leerstof eigen maken. Hier neemt het samenwerken een grote plaats in. De kinderen leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen, een methode die differentiatie aanbiedt, want de meeste kinderen kennen al heel veel letters als ze naar groep 3 komen. De basisgroep werkt met het maan materiaal. De kinderen die al vlot kunnen lezen werken met het zon materiaal en voor de kinderen die baat hebben bij herhaling lassen we extra oefenmomenten in. Voor rekenen maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen. Schrijven doen we met het blokschrift. Voor de kinderen is dat veel makkelijker, omdat ze deze lettervorm ook in de leesboekjes zien.

Dit jaar werken we voor het eerst met de methode TopOntdekkers. Dit is een methode waarin we thematisch werken aan wereldoriëntatie. Hier sluiten onze crea lessen ook op aan. Op deze manier kunnen we ons echt een aantal weken helemaal onderdompelen in een thema en leren de kinderen het meest. 

Op de woensdagen krijgen de kinderen afwisselend gym en muziek. Juf Wilma geeft de gymlessen op woensdag, juf Jacqueline op de vrijdag en juf Marieke verzorgt de muzieklessen. 

Naast het leren neemt de sociale-emotionele ontwikkeling van de kinderen een grote plaats in binnen onze groep. De klas moet een plek zijn waar iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en durft te zijn.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!