fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als ouders op de hoogte bent van wat we op school doen, zodat we samen op kunnen trekken. Daarom worden er informatieochtenden georganiseerd waarbij u gelegenheid krijgt om de school in bedrijf te zien. Tijdens deze ochtenden zijn workshops waarbij u uitleg krijgt over diverse zaken en waar uw eventuele vragen worden beantwoorden. 

Verder wordt u aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn daar bij, want we gaan niet meer óver uw kind praten, maar mét uw kind. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door regelmatig individueel met uw kind in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar uw kind krijgt de leerkracht zicht op waar hij/zij staat in de ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen.

Daarnaast worden de ouders van de kinderen uit groep 8 in het eerste kwartaal uitgenodigd voor een informatieavond met betrekking tot de eindtoets en de schoolkeuze voortgezet onderwijs. 

Elke week krijgt u een weekmail met daarin de groepsafspraken, huiswerk en verdere bijzonderheden (zoals een verzoek om hulp bij een bepaalde activiteit). 
In februari ontvangt u een uitnodiging voor een voortgangsminutengesprek naar aanleiding van het rapport van uw kind. En verder kunt u tussendoor altijd bij ons terecht met uw vragen.