fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Samenwerkingsverband

Geen kind het eiland af!

Onderwijs is maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.
Het Samenwerkingsverband2804 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden
die passen bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs, niet meer afgestemd op het gemiddelde kind, maar in toenemende mate op de mogelijkheden
van uw kind.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband 2804: tel. 0186-219051 (ma-do) / e-mail: info@swv2804.nl