fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4

Groep 4 heeft 17 kinderen. Maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen les van juf Carla Bolder. Op woensdag en vrijdag zitten groep 3 en 4 bij elkaar,
op woensdag bij juf Wilma Hakkoer en op vrijdag met juf Carla Bolder.

Op maandag beginnen we altijd met een startgesprek. De kinderen mogen dan vertellen wat ze het weekend beleefd hebben. Een verhaal over het Komkommerplein is wekelijks de inleiding voor het Godsdienst thema van de week.
De vakken rekenen, taal, spelling en technisch lezen komen elke dag aan bod. Deze vakken doen we 's morgens. In de middagen staan er andere vakken op het rooster: begrijpend lezen, Wijzer, verkeer, schrijven, Kwink, Engels en crea.
Op woensdag en vrijdag gymmen we samen met groep 3. We krijgen ook muziekles van juf Marieke waar we niet alleen zingen, maar ook op muziekinstrumenten spelen.

In onze groep maken we regelmatig gebruik van de chromebooks. De kinderen oefenen zelfstandig de aangeboden leerstof van rekenen, taal en spelling.

Dit jaar houden de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt voor de klas.

Naast het leren neemt de sociale-emotionele ontwikkeling van de kinderen een grote plaats in binnen onze groep. De klas moet een plek zijn waar iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en durft te zijn.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!