fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4

Groep 4 heeft 17 kinderen. Maandag en dinsdag is juf Marienke er, woensdag tot en met vrijdag staat juf Danja voor de klas. Op donderdag en vrijdag zitten groep 3 en 4 in een combigroep.

Op maandag beginnen we altijd met een startgesprek. De kinderen mogen dan vertellen wat ze het weekend beleefd hebben. De andere dagen starten we met een bijbelverhaal uit Kind op Naandag. We zingen samen liedjes, praten na over het verhaal en gaan af en toe aan de slag met een verwerkingsopdracht. 

De vakken rekenen, taal, spelling en technisch lezen komen elke dag aan bod. Deze vakken doen we 's morgens. Door coöperatieve werkvormen en bewegend leren activiteiten gaan we de leerstof eigen maken. Hier neemt het samenwerken een grote plaats in. In de middagen staan er andere vakken op het rooster: begrijpend lezen, Wijzer, verkeer, schrijven, Kwink, Engels en crea.

Op de woensdagen krijgen de kinderen afwisselend gym en muziek, samen met groep 3. Juf Wilma geeft de gymlessen en juf Marieke verzorgt de muzieklessen. 

Dit schooljaar gaan we steeds meer werken met de chromebooks. Taal en technisch lezen doen we nu al en rond de herfstvakantie zullen we ook gaan rekenen op de chromebooks. 

Naast het leren neemt de sociale-emotionele ontwikkeling van de kinderen een grote plaats in binnen onze groep. De klas moet een plek zijn waar iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en durft te zijn.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!