fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolondersteuningsprofiel

Ons doel is om alle leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, passend bij hun onderwijsbehoeften. De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. De extra ondersteuning die wij bieden, kunt u lezen in Schoolondersteuningsprofiel (SOP).