fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Intern begeleider (Ib-er)

Onze intern begeleider is Nathalie van der Hoeven. Nathalie is een gespecialiseerde leerkracht die belast is met de coördinatie van de totale leerlingbegeleiding van de school. Samen met de leerkrachten draagt zij de zorg voor de groep en het individuele kind. De doorgaande lijn van ieder kind gedurende de basisschooljaren wordt nauw gevolgd.

Nathalie voert gesprekken met groepsleerkrachten, ouders, kinderen en extern deskundigen wanneer informatie nodig is om de begeleiding van kinderen nog beter af te stemmen op het kind. Zij heeft hiervoor speciale scholing gevolgd (Master Special Edicational Needs) en neemt deel aan netwerkbijeenkomsten met de andere intern begeleiders van ons samenwerkingsverband.

Nathalie is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag en via e-mail bereikbaar op n.vanderhoeven@csgdewaard.nl

Wilt u meer weten over hoe de zorg op onze school is geregeld? Kijk dan eens in onze schoolgids