fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Overblijven

Op onze school is er voor alle kinderen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Tijdens het overblijven is er altijd een ouder aanwezig.
Ook nadat de kinderen gegeten hebben, zal deze ouder toezicht houden.
De kosten voor het overblijven zijn €1,50 per kind per keer. Bij betaling vooruit is er een kortingsregeling van toepassing. Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij de administratie. 
Kinderen die regelmatig overblijven en een keer bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten moeten een briefje van thuis meenemen waarop de ouders aangeven
dat dit akkoord is. Zo weten de overblijfouders waar uw kind is.

We verzoeken u vriendelijk, maar dringend, om uw kind een gezonde lunch mee te geven.