fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering en indicatiestelling voor speciaal onderwijs: het ‘rugzakje’. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

De Regenboog maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 2804. De scholen in het samenwerkingsverband werken samen en maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Ze bepalen met elkaar wat hiervoor nodig is en zorgen ervoor dat ze voor hun leerlingen ondersteuning op maat kunnen organiseren.

Via onderstaande linken kunt u lezen hoe wij invulling geven aan passend onderwijs.