fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
17
oktober

Tussenrapport wordt voortgangsgesprek

Beste ouder, verzorger, 

Dit schooljaar houden wij als school het huidige rapport tegen het licht. We vinden dat het huidige rapport niet meer voldoet aan de manier waarop we inzicht willen geven in de schoolresultaten van uw kind. Wat de inhoud van het nieuwe rapport is ziet u later dit schooljaar. 

Omdat we nu nog aan het brainstormen zijn over vorm en inhoud van het nieuwe rapport vervalt het tussenrapport van november. In plaats daarvan worden jullie binnenkort door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een voortgangsgesprek in de week van 7 t/m 18 november. Vanaf groep 5 sluit ook uw kind aan bij dit voortgangsgesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Mariette Smit