fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
10
oktober

Corona - hoe zit het ook alweer?

Beste ouder, verzorger, 

We hebben de eerste melding van corona bij een leerling ontvangen. Tot nu toe valt het nog mee. Maar ik ben bang dat dit cijfer gaat oplopen. Dus hieronder nog even op een rijtje hoe het ook alweer zat met de regelgeving rondom corona en wel/niet naar school gaan. 

Wat te doen bij klachten?
Als een leerling of medewerker klachten heeft die bij COVID-19 passen, dan gelden de volgende regels:
- De leerling of medewerker blijft thuis.
- De leerling of medewerker doet een zelftest.

  1. Is de testuitslag van de zelftest of GGD test positief? Dan gaat de persoon met klachten in isolatie voor maximaal 10 dagen, geldt vanaf de datum van ontstaan klachten. De persoon mag eerder uit isolatie wanneer hij of zij 24 uur klachten vrij is én het minimaal 5 dagen geleden is dat de persoon klachten kreeg.
  2. Is de persoon positief getest zonder klachten? Dan gaat de persoon in isolatie voor 5 dagen, geteld vanaf de testdatum. Krijgt de persoon tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gelden de regels zoals die staan bij getest met klachten.
  3. Bij een negatieve uitslag mag de leerling of medewerker naar school.

Wat is het verder het beleid bij klachten bij kinderen van 4 t/m 12 jaar?
Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij: klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten- zij blijven thuis tenzij ze een negatieve testuitslag hebben.

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de kinderopvang en school, ook indien er sprake is van de volgende klachten: bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Wat zijn de testadviezen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar?
De concrete adviezen voor het testen van deze doelgroep zijn te vinden in een richtlijn van het RIVM of de beslisboom van BOinK. Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Hiervoor kan een zelftest gebruikt worden.
In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 4 t/m 12 jaar in ieder geval dringend
geadviseerd:

  • Het kind heeft (milde) klachten die passen bij COVID-19. Indien de klachten aanhouden, dan dient de (zelf)test nog een maal herhaald te worden op de volgende dag.
  • Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen.
  • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en heeft contact gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact).

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet wordt getest?
Een kind met klachten passend bij COVID-19 dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten mag het kind weer naar de kinderopvang of school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen. 

Met vriendelijke groet, 

Mariette Smit