fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
5
oktober

Dit gedreven team zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding van de GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard. 

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc. 

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging. 

In de oudergeleding is een vacature ontstaan waardoor we een kandidaat zoeken die de oudergeleding van onze GMR kan komen versterken. 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken: 

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs. 
  • Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard. 
  • Brede maatschappelijke oriëntatie. 
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau. 

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjolein Fokkinga, secretaris (m.fokkinga@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met vrijdag 29 oktober 2021 bij Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).