fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
18
juni

Wijziging in protocol mbt kleuters en neusverkoudheid

Het RIVM-protocol voor kleuters is gewijzigd.

Alleen voor kleuters, dit betekent dat de andere richtlijnen mbt wanneer een kind niet naar school mag komen onverminderd van kracht blijven. 

Kinderen van 0 tot 6 jaar met ALLEEN neusverkoudheid, mogen naar groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij in contact staan met een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.