fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
16
april

Fijne vakantie en hopelijk tot snel en in goede gezondheid!

Beste ouder, verzorger,

Bijna start de vakantie. Ik heb er een beetje vreemd gevoel bij. Geen Koningsspelen voorafgaand aan de vakantie, geen Koningsdag, geen plannen voor de vakantie. Maar vooral ook ............ik weet nog niet wanneer en hoe ik de kinderen weer terug op school zie.

We moeten het bestuit op 21 april van het Kabinet afwachten. Volgende week donderdag gaan wij, op school, aan de slag om een plan van aanpak te maken hoe we dit gaan uitvoeren. We trekken hierbij met andere CSG de Waard-scholen op, zodat we gezamenlijk tot goede oplossingen komen. 

Maandag 4 mei is een studiedag. Dan zijn de kinderen vrij. Wij zijn voornemens de studiedag door te laten gaan. Natuurlijk houden wij hierbij de Corona-regels in acht; we houden afstand, en de school is groot genoeg om op te splitsen in hele kleine groepjes. Tijdens de studiedag staat het volgende centraal:

  • Het uitwerken van het plan van aanpak naar aanleiding van de besluitvorming van 21 april
  • Hoe inventariseren wij de ontstane hiaten bij leerlingen? En hoe gaan wij werken aan het wegnemen van deze hiaten?

Maar we gaan op de studiedag ook vooruit denken; de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn volop gestart. De vorm zoals we nu thuisonderwijs geven heeft een versnelling in onderwijsontwikkeling gegeven. We werken met nieuwe methodes en technieken; en de vraag is wat gaan we hiervan straks handhaven in ons regulier onderwijs? 

Ik gebruik het woord regulier. Want hopelijk wordt, heel snel, er weer regulier onderwijs gegeven; met kinderen die de lokalen bevolken en het vernieuwde schoolplein in gebruik nemen. We hebben al aardig wat veranderingen op het plein doorgevoerd, maar op 6 mei moet het grote speeltoestel en de zandbak ook gereed om te spelen staan. Zou fijn zijn als ik daar kinderen, op en in, mag zien spelen. Maar dat is allemaal afhankelijk van 21 april!

Fijne vakantie alvast, in goede gezondheid !

Met vriendelijke groet,

Mariette Smit