fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad. Twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn gekozen tot leden van de leerlingenraad. Met de directeur vergaderen zij over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school en de leerlingen. De leerlingenraad bepaalt o.a. de bestemming van het collecte-geld van de Kerk-School-en-Gezinsdienst, denkt mee met verbeteringen aan het schoolplein, etc.